Persondata- og cookiepolitik

För att säkerställa en säker köpupplevelse på astridfrank.dk kan du hitta information här om hur vi samlar in data, hur denna används och hur din data behandlas. När du accepterar Astrid Franks köpvillkor accepterar du även vår allmänna cookies och integritetspolicy.

VI ÄR DATAKONTROLLARE – HUR KAN DU KONTAKTA OSS?

Astrid Frank ApS

CVR-nr: 39813378
Schleppegrellsgade 52A 1, 9000 Aalborg
Telefon: 93607002
info@astridfrank.dk

Genom att använda astridfrank.dk accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna datapolicy. Vidare är vi medvetna om behovet av lämpligt skydd och korrekt behandling av dina personuppgifter.

SYFTE OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter omfattar all information som kan användas för att identifiera en person, inklusive, men inte begränsat till, för- och efternamn, ålder, kön, hemadress eller annan fysisk adress, e-postadress eller annan kontaktinformation, oavsett om det avser den berörda personens privata bostad eller arbetsplats. Som en allmän regel kan du komma åt webbplatsen utan att berätta vem du är eller lämna någon personlig information om dig själv. Astridfrank.dk behöver dock vissa personuppgifter för att kunna göra affärer med dig och leverera nyheter och andra tjänster till dig. Därför samlas endast de personuppgifter som är nödvändiga in.

KATEGORI AV PERSONUPPGIFTER

Vi behöver följande information när du handlar hos oss för att kunna skicka varan till dig: namn, adress, telefonnummer. och e-postadress.

Företaget samlar inte in personligt identifierbar information om dig från tredje part och lagrar inte information om betalningsmedel, t ex kortnummer på betalkort, bankkontonummer eller liknande.

MOTTAGARE ELLER KATEGORI AV MOTTAGARE

Det är bara företaget som använder personuppgifter som vi har på våra kunder. Astridfrank.dk har riktlinjer för vem som har tillgång till dessa. Detta är enbart nätbutikens och pakethanterarens ansvar. Dessutom kan kundtjänstansvariga komma åt informationen för att kunna hjälpa kunder med frågor om leverans, produkter m.m.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Astridfrank.se lagrar personuppgifter som registreras och lagras i fem år för ekonomiska ändamål. Därefter raderas informationen.

Uppgifter som ska användas för att skicka en genomförd beställning, där uppgifterna inte längre behövs, raderas efter 14 dagar.

RÄTTEN ATT ÅTERTA SAMTYCKE

Du har alltid möjlighet att få information om vilka uppgifter vi har registrerat om dig. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.
Om du vill ta emot dessa eller dra tillbaka ditt samtycke måste du kontakta oss på info@astridfrank.dk.
Om du väljer att återkalla ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av vår behandling av dina personuppgifter baserat på ditt tidigare meddelade samtycke och fram till tidpunkten för återkallelsen. Om du återkallar ditt samtycke träder det i kraft först från denna tidpunkt.
Du kan alltid få felaktiga uppgifter korrigerade.

DINA RÄTTIGHETER

Enligt dataskyddsreglerna har du registrerat ett antal rättigheter i förhållande till företagets behandling av personuppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss.

RÄTT ATT SE INFORMATION (RÄTT TILL ÅTKOMST)
Du har rätt att få insyn i den information som vi behandlar om dig och en rad annan information.

RÄTT TILL RÄTTELSE
Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade.

RÄTT ATT RADERA
I särskilda fall har du rätt att få uppgifter om dig raderade innan tidpunkten för vår normala generella radering inträffar.

RÄTT TILL BEGRÄNSNING AV BEHANDLING
I vissa fall har du rätt att få behandlingen av dina uppgifter begränsad. Om du har rätt att få behandlingen begränsad – får vi i framtiden endast behandla informationen – förutom lagring – med ditt samtycke eller i syfte att fastställa, hävda eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda en person eller viktiga allmänna intressen.

RÄTTEN ATT INvända

I vissa fall har du rätt att invända mot vår i övrigt lagliga behandling av dina personuppgifter. Du kan också invända mot behandlingen av dina uppgifter för direktmarknadsföring.

RÄTT ATT SÄNDA

I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få dessa personuppgifter överförda från en personuppgiftsansvarig till en annan utan hinder.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i Datainspektionens vägledning om registrerades rättigheter som du hittar på https://www.datatilsynet.dk.


KLAGOMÅL TILL DATAÖVERSYN

Du har rätt att lämna in ett klagomål till den danska dataskyddsmyndigheten om du är missnöjd med det sätt på vilket vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar Datatilsynets kontaktuppgifter på https://www.datatilsynet.dk

TILL VEM GER VI PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter som lämnas på astridfrank.dk lämnas endast vidare till:

  • Företagets interna avdelningar
  • Utvalda och pålitliga tredje parter som kan komma att använda dina personuppgifter för leveransändamål
  • Varor eller tjänster som du har beställt
  • Affärspartners i syfte att registrera och underhålla ditt användarkonto.

För att kunna vidareutveckla och förbättra astridfrank.dk för vi statistik över hur du använder webbplatsen. Personuppgifterna registreras hos astridfrank.dk och lagras i fem år, varefter uppgifterna raderas. Vi arbetar endast med databehandlare i EU eller i länder som kan tillhandahålla din information med tillräckligt skydd.

Som registrerad hos astridfrank.dk har du alltid rätt att skicka oss dina invändningar mot registreringen. Du har också rätt till insyn i vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Dessa rättigheter har du enligt personuppgiftslagen. Förfrågningar i detta avseende ska skickas till: info@astridfrank.dk

VAD ANVÄNDER VI PERSONINFORMATIONEN TILL?

Vi kan använda dina personuppgifter för att:

Betjäna dina onlinetransaktioner i vår webbutik (skicka dina varor etc.)
Registrera och underhåll din profil
Ger dig möjlighet att delta i vissa tjänster. Detta är till exempel om du anmäler dig till tävlingar och eller kampanjer online.
Skicka vårt eget marknadsföringsmaterial
Skicka din beställning till dig
Säker drift och bra kundservice hos vår onlineverksamhet

TILLGÅNG TILL DIN INFORMATION

Du har alltid möjlighet att få information om vilka uppgifter vi har registrerat om dig.
Om du önskar få dessa måste du kontakta oss via e-post: info@astridfrank.dk Du kan alltid få felaktig information borttagen eller korrigerad.

Cookie- och integritetspolicyn uppdaterades senast den 18/08-2022